Midsonas renodling går vidare

Publicerad: 2012-04-23 14:00

Det norska konkurrensverket har gett klartecken för Midsonas förvärv av Nordsveen. Samtidigt flaggar Midsona för en avyttring av sina producerande enheter, något som skulle förbättra bolagets möjligheter att nå sitt marginalmål.

Peter Åsberg,
VD Midsona.
Midsona har förvärvat Nordsveen, en norska aktör inom hälsa och välbefinnande med en stark position i norsk dagligvaruhandel
Affärsområdet Supply ska avyttras. Det handlar om Midsona Manufacturing i Norrköping, Nordens största tillverkare av kosttillskott och växtbaserade naturläkemedel, och Miwana i Gällivare som producerar näs- och ögonprodukter för den europeiska marknaden.

Nytt norskt förvärv klart

I början av april gav det norska konkurrensverket klartecken för Midsonas förvärv av Nordsveen, en aktör inom hälsa och välbefinnande med en stark position i norsk dagligvaruhandel. Under 2011 omsatte bolaget 74 miljoner norska kronor med ett rörelseresultat på 7 miljoner norska kronor.

Vd Peter Åsberg talar om förvärvet som en del i Midsonas renodling mot varumärken inom hälsa och välbefinnande i Norden.

- Vi har starka positioner både inom norsk dagligvaruhandel och apotek men portföljen har haft en övervikt mot skönhet och hygien. Nordsveen fokuserar på hälsa och välbefinnande. Så vi har delvis konkurrerat i dagligvaruhandeln men framförallt har vi kompletterande positioner.

Midsona betalade 27 miljoner norska kronor i samband med tillträdet till Nordsveen den 2 april. Därefter utgår tilläggsköpeskillingar om maximalt 41 miljoner kronor över en treårsperiod, under förutsättning att Nordsveen når uppsatta mål. Förvärvet görs på skuldfri basis.

Kopierar finsk framgång i Norge

Köpet av Nordsveen har flera likheter med Midsonas fjolårsförvärv av finska Bio-Vita.

Det förvärvet, tillsammans med ett nytt distributionsavtal för Reckitt & Benckiser, ruskade liv i Midsonas finska affärsområde och dubblade fjolårsomsättningen till 132 miljoner kronor. Rörelsemarginalen lyftes även avsevärt. Fjolårets rörelseresultat blev 17 miljoner kronor.

Tillväxten i Nordsveen har snittat på närmare 20 procent de senaste åren. Och vinsten har utvecklats bra. Enligt Peter Åsberg är förutsättningarna goda för en fortsatt fin utveckling i förvärvet.

- Under fjolåret togs ett par strategiska avtal. Bland annat fick Nordsveen ansvar för delar av Johnson & Johnsons portfölj från och med halvårsskiftet 2011.

Midsonas affärsområde Norge omsatte 272 miljoner kronor 2011, en sjuprocentig nedgång jämfört med 2010. Samtidigt har bolagets åtgärder för att stärka lönsamheten i Norge fått effekt. Under fjolåret vändes de röda siffrorna till vinst. Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor.

Vid sidan av integreringen av Nordsveen fokuserar Midsona på att under 2012 utöka den norska lanseringen av varumärket Naturdiet, produkter inom viktkontroll som gått mycket bra i Sverige och Finland. Samtidigt ska greppet om de norska apoteken stärkas.

Tillverkningen ska avyttras

Parallellt med integreringen av det norska nyförvärvet aviseras en avyttring av koncernens tillverkning som samlas inom affärsområdet Supply. Beskedet kommer bara några månader efter att grossistverksamheten HKC Egenvård avyttrades.

Då liksom nu anges renodling mot varumärkesförsäljning som det främsta skälet. Det bör samtidigt påpekas att båda de här rörelserna haft problem de senaste åren. Det har handlat om produktionsstörningar, vikande försäljning och svag lönsamhet.

Affärsområdet Supply producerar internt till Midsonas andra affärsområden. Produktionen omfattar allt från kostillskott till hälsolivsmedel. Därutöver utvecklas och produceras färdiga konsumentprodukter till internationella kunder, som till exempel Oriflame.

Det finns ett kapacitetsöverskott i branschen, vilket ställer krav på tillverkarna att kunna erbjuda heltäckande tjänster som inkluderar produktutveckling och i många fall regulatoriska tjänster. Samtidigt blir produkterna allt mer komplexa.  

Fjolårsförsäljningen steg 6 procent till 144 miljoner kronor samtidigt som rörelseresultatet utvecklades negativt och landade på -6 miljoner kronor.
Köpare har inte meddelats och Supply kommer att kvarstå i räkenskaperna till dess att affärsområdet avyttras, meddelar Midsona.

Rörelsemarginalen kan höjas  

Sett mot bakgrund av försäljningen av grossistdelen och förvärvet av Nordsveen skulle en avyttring av Supply innebära ett viktigt nästa steg i bolagets renodling. En försäljning innebär antagligen också att nettoskulden, som vid årsskiftet var 224 miljoner kronor, kan reduceras ytterligare.

Samtidigt kan de senaste månadernas affärer leda till att Norge kliver fram som Midsonas enskilt viktigaste affärsområde under 2012, då under förutsättning att Nordsveen fortsätter att utvecklas positivt.

Om vi lägger Supply åt sidan och räknar med en stillastående försäljning i Sverige och en mer moderat försäljningsökning i Finland än den vi såg under 2011 skulle koncernens omsättning 2012 nå runt 925 miljoner kronor.

I ett sådant scenario är förutsättningarna för en högre rörelsemarginal också bättre. Koncernens finansiella mål är en EBITDA-marginal på 8 procent. För 2011 blev marginalen knappt 6 procent. Svag lönsamhet inom den nu avyttrade grossistverksamheten och Supply vägde tungt.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!