Med nya pengar ska Mobile Loyalty hämta in förlorad tid

Publicerad: 2012-04-19 10:00

Mobile Loyaltys första kvartal på AktieTorget var turbulent. Med nya pengar på väg in och tillträde till det förvärvade Scandvision börjar koncernen hitta sin form. Men konsekvenserna från vinterns misslyckade nyemission kommer sannolikt dröja sig kvar ett tag till.

Mobile Loyalty erbjuder en teknisk infrastruktur för mobilmarknadsföring.
Kristianstadsbladet var första dagstidning att använda Mobile Loyaltys teknikplattform för mobil marknadsföring. Därefter har treårskontrakt tecknats med Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda.
Marknaden för mobil marknadsföring spås växa kraftigt kommande år.
Diagrammet visar analysföretaget Gartners prognos över omsättningsutvecklingen för mobil marknadsföring. (Klicka bilden för större bild)

Stort förvärv på plats

Mobile Loyalty har på kort tid genomfört en serie förvärv av bland annat Scandinavian Advertising, som arbetar med sociala medier, och Encons Nordic som arbetar med annonslösningar för mobiltelefoner.

Nyligen meddelades att förvärvet av Scandvision slutförts, en affär som aviserades i Mobile Loyaltys emissionsmemorandum från november 2011.

Scandvision har under sina mer än 20 år rört sig från filmproduktion till att idag positionera sig som ett kommunikationsbolag med fokus på varumärkesbyggande.

Företaget har gjort kampanjer för ett flertal kända företag som Maersk och Sony Mobile och har levererat lösningar till 16 av Stockholmsbörsens 25 största företag.

Nya kontrakt genererar omsättning 2012

Under fjärde kvartalet 2011 tog Scandvision ett antal nya större kontrakt som enligt Mobile Loyalty kommer att generera omsättning under 2012.

- De kombinerade kompetenserna mellan koncernens bolag inom sociala medier, mobil marknadsföring, film, strategisk kommunikation och ett nära samarbete med media kring nya annonsformat utgör en perfekt kombination för att strategiskt och taktiskt hjälpa våra kunder att öka intäkter, nå en effektiv kommunikation och ROI, kommenterar Mobile Loyaltys vd Nicklas Gerhardsson förvärvet.

Under 2011 omsatte Scandvision 38 miljoner kronor, en nedgång jämfört med 2010 då omsättningen uppgick till 46 miljoner kronor. 2010 års resultat efter skatt blev 1,4 miljoner kronor.

Scandvisions resultat för helåret 2011 har inte kommunicerats men för de tre första kvartalen 2011 låg det på -1,9 miljoner kronor. De första konsoliderade siffrorna kommer att presenteras i rapporten för det första kvartalet 2012 som offentliggörs den 31 maj.

Reklamkoncern tar form

Med integreringen av Scandvision tar Mobile Loyaltys reklamkoncern form. Antalet anställda i koncernen med dotterbolag uppgår till över 50 stycken. Det handlar om ett antal bolag med en sammanlagd omsättning på närmare 50 miljoner kronor under fjolåret.

I år är det tänkt att dotterbolagens kompetenser ska sammanstråla för att lyfta det teknikkoncept för mobilannonsering som Mobile Loyalty lanserade under 2011.

Teknikkonceptet kan i korta drag beskrivas som en infrastruktur för att leverera innehåll och reklam till mobila enheter. Ytan mot slutanvändarna utgörs av appar som laddas hem från Apples App Store och Android Market.

Affärsmodellen bygger på intäktsdelning med kunderna. Bolaget riktar sig till medieföretag och dagspress, parter som sitter på kundbaser för annonsförsäljning.

Under fjolåret togs flera affärer med Gota Media-koncernen. I början av året har så kallade appar för Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda lanserats.

I slutet av mars meddelades ett avtal om mobila annonstjänster med TV4-Gruppen. Avtalet sträcker sig över tre år. Målsättningen är att lansera annonstjänster senare under 2012.

Problematisk jakt på kapital

Några finansiella mål för 2012 har inte kommunicerats men tillväxten ska komma i Mobile Loyaltys egna och nyligen lanserade teknikkoncept.

Det bör nämnas att alla dotterbolagen inom Mobile Loyalty-koncernen visade sjunkande omsättning under fjolåret. Vid sidan av att få fart på affärerna på det egna teknikkonceptet måste koncernen vända trenden i dotterbolagen.

Koncernens sammanlagda förluster under 2011 var närmare -20 miljoner kronor, oräknat resultatet i Scandvision som inte kommunicerats. Därtill har koncernen befunnit sig i en trängd, finansiell situation alltsedan vinterns misslyckade nyemission som bara gav 2,5 miljoner kronor av den efterfrågade emissionsvolymen på 9 miljoner kronor.

I efterdyningarna av nyemissionen har Mobile Loyalty stämts av sin rådgivare och det factoringbolag som agerat mellanhand för en garant. Mobile Loyalty har försökt förmå flera tecknare i nyemissionen att betala för de aktier de tecknats sig för.

För att lösa den omedelbara likviditetskrisen har koncernens huvudägare skjutit till 3 miljoner kronor genom tolvprocentiga skuldebrev. I uppgörelsen ingår även ett optionsupplägg som kan ge koncernen ytterligare 10,8 miljoner kronor om samtliga optioner går till inlösen.

Förmodligen som ett led i att få ordning på koncernens finansiella situation rekryterades Ulf Angelin som CFO under det första kvartalet. Han sitter sedan tidigare i Scandvisions styrelse och har erfarenhet av venture capital-företag med fokus på media och telekom.

Med nya pengar kan koncernen jobba ifatt

I dagarna meddelades att ett antal utländska investerare och ordförande Sterner de la Mau skjuter till 10 miljoner kronor genom en riktad nyemission om 5 miljoner nyemitterade aktier.

Tillsammans med tillskotten från vinterns nyemission och skuldebrev om sammanlagt 5,5 miljoner kronor har bolaget nu fått in mer pengar än som efterfrågades i vinterns nyemission, med råge.

En välkommen nyhet då de här pengarna ger koncernen andrum att fokusera på att sälja sitt teknikkoncept och jobba ikapp de månader som gått förlorade till följd av jakten på att säkra finansieringen.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!