Ljusare tider för Railcare

- Regeringens järnvägsatsning gör att jobben kommer igång tidigare, enligt vd

Publicerad: 2012-03-08 11:30

Efter ett tungt första halvår 2011 vände Railcare och visade vinst under andra halvåret. Flera faktorer talar för att det bättre marknadsläget håller i sig. beQuoted har talat med vd Ulf Marklund om det gångna året och framtiden.

Ulf Marklund,
VD Railcare.
Railcare erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vaccumteknik, trumrenovering och specialtransporter.
Världens största snösmältare på räls, Snow Removal 700, är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Railcare och Trafikverket.
Projektet "Stationer för alla" innebär att Railcare går in som totalentreprenör och renoverar stationer enligt nya EU-krav.

Positiv utveckling stod sig året ut

Den positiva utvecklingen som kunde skönjas under tredje kvartalet höll i sig året ut. Railcares rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2011 blev 8,2 miljoner kronor, bättre än under något enskilt kvartal under 2011 - 2012. Men resultatlyftet räckte inte till vinst för helåret.

Siffrorna för helåret 2011 i sammandrag:

  • Omsättning: 196,3 Mkr (190,2)
  • Rörelsemarginal: -2,1% (4,4)
  • Resultat efter finansnetto: -9,5 Mkr (5,6)
  • Vinst per aktie: -1,64 kr (1,03)

Siffrorna drogs alltså ned av ett mycket svagt första halvår. Vd Ulf Marklund talar om första halvåret 2011 som det tyngsta Railcare varit med om.

Rörelseresultatet bolaget tog med sig in i andra halvåret 2011 uppgick till -16,5 miljoner kronor. Bakomliggande var till stor del en tröghet ifrån Trafikverket. Det kom helt enkelt inga projekt för Railcare att räkna på. Situationen lättade något under andra halvåret.

- Man kan väl inte säga att det är bra, men det är i alla fall någorlunda. Det finns jobb att räkna på nu, säger Ulf Marklund.

Som en bidragande orsak till att Trafikverkets beställningsavdelning vaknade till liv finns den ökade satsning på järnvägen som meddelades i regeringens budgetproposition för 2012. Den innehöll en ökad satsning på järnvägen på 3,6 miljarder kronor under 2012 - 2013.

- Man kan inte peka på att just de här miljarderna har investerats i något enskilt projekt. Men vi märker av att det finns mer pengar i systemet nu och att jobben kommer igång tidigare, säger Ulf Marklund.

Förhoppningar om exportsuccé

Första veckan i mars anordnade Railcare en pressvisning i Umeå av den för säsongen nya snösmältningsmaskinen Snow Removal 700, världens största snösmältare på räls. Press från bland annat Finland, Storbritannien och USA hade bjudits in.

Maskinen som har tagits fram i ett utvecklingsprojekt med Trafikverket har under vintern provkörts på bangårdar i Stockholm.

Snow Removal 700 (SR700) är en del i ett femårigt utvecklingsprojekt med Trafikverket. I projektet ingår även de mindre maskinerna SR300, som också är ny, och SR 100. Railcare hyser stora förhoppningar på projektet och hoppas på att de har en kraftfull exportprodukt på gång.

Ny maskin rullar in i England

Ett par dagar innan SR700 visades upp i Umeå anlände en annan av Railcares efterlängtade maskiner till sin tilltänkta hemmamarknad, när Railvac-maskinen som är anpassad till den engelska järnvägen kom till England på en färja.

- Vi körde den på järnväg till Göteborg och sedan vidare på färja. Den ska vara besiktigad till vecka 12 och sedan är det dags för demonstration, säger Ulf Marklund.

Under tre dagar från 20 - 22 mars kommer maskinen visas upp för befintliga och potentiella kunder i Derbyshire.

Railvac-maskinen är fullt anpassad till det engelska järnvägsnätet och ska ersätta den modifierade nordiska maskin som Railcare hittills använt i England. Maskinen används till diverse underhålls- och förbättringsarbeten för järnvägen.

Railcare har haft uppdrag från engelska järnvägen och Londons tunnelbana under cirka tio års tid. Man har tidigare meddelat att man inom två till fyra år hoppas på att ha full beläggning på fyra-fem maskiner i Storbritannien.

Marknaden i Storbritannien är cirka fem gånger så stor som den svenska där Railcare har sex Railvac-maskiner i arbete.

Väntar på Trafikverket

När det gäller Railcares projekt ”Stationer för alla”, som innebär renoveringar och handikappanpassning av stationer och perronger enligt nya EU-krav är det stiltje.  

- Inga jobb att räkna på ligger ute för tillfället, så vi får helt enkelt vänta på att Trafikverket lägger ut jobb, säger Ulf Marklund.

Mer snö önskvärt

Vintern 2011 - 2012 har varit mild och snöfattig jämfört med de två tidigare. Railcare har sett på detta med blandade känslor. På den positiva sidan ligger att de inte varit några störningar i timmertransporterna.

- Däremot hade vi gärna haft en kallare och mer snörik vinter i Stockholm, vilket hade gynnat vår snöröjning, säger Ulf Marklund.

Ser positivt på framtiden

Ulf Marklund menar att marknadsläget för järnvägsrelaterade tjänster i Skandinavien är stabilt och på uppåtgående. Både politiker, näringsliv och resenärer visar stort intresse för järnvägen. Endast i Sverige kommer det att investeras runt 70 miljarder i kronor i järnvägen de närmaste 10 åren.

Detta kombinerat med en årlig underhållsbudget på cirka 10 miljarder kronor får Ulf Marklund att se an framtiden med stor tillförsikt. Att underhållet av järnvägen under 10 - 15 år varit kraftigt eftersatt kan gynna en aktör som Railcare.

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!