Botnia Exploration skiftar laguppställning

- Tidigare chefsgeolog lämnar styrelsen, namnkunnig akademiker till nyval

Publicerad: 2012-04-04 10:00

I samband med årsstämman den 24 april skiftar Botnia Exploration spelare i laget. Veteranen Göran Petersson lämnar styrelsen samtidigt som en mycket meriterad akademiker nominerats. beQuoted har talat med de två geologerna om guld, Vindelgransele och bolagets framtid.

Göran Petersson,
Ledamot Botnia Exploration.
Pär Weihed,
Professor i malmgeologi vid Luleås Tekniska Högskola.
Botnia Explorations Vindelgranselepaket består av bearbetningskoncessionen Vargbäcken och ett flertal undersökningstillstånd i Vindelgranseleområdet i Lycksele Kommun. Målsättningen är att arbeta upp en mineraltillgång på 600.000 uns guld i de här områdena.

Lämnar styrelsen men fortsätter som inhyrd konsult

Inför årsstämman den 24 april har Botnia Explorations tidigare chefsgeolog och ledamot Göran Petersson meddelat att han inte ställer upp för omval till bolagets styrelse.

Den 75-årige Petersson, kvalificerad person enligt SveMin, FinnMin och Norsk Bergindustri och med engagemang i bland annat International Gold Exploration och Dragon Mining, vill trappa ned men kommer att fortsätta arbeta som inhyrd konsult i Botnia Exploration.

Vindelgranseleområdet i fokus sedan länge

Botnia Exploration grundades 2007. Göran Petersson var en av de första att dela ägandet och engagemanget i bolaget med vd Bengt Ljung. På frågan vad som varit den viktigaste händelsen sedan starten tvekar han inte.

- Det var när vi tog över Hans A Resources och fick tillgång till hela Vindelgranseleområdet. Det är givetvis intressant att vi har hittat guld i Vandelån och bolaget har andra projekt som också är intressanta, men det enskilt viktigaste var att vi kunde ta över Hansas objekt i Vindelgransele.

beQuoted: - Vad gör Vindelgranseleområdet så intressant?

- Min personliga uppfattning är att området är helt unikt. Jag har jobbat från Dalsland i söder till trakter norr om Kiruna och jag har aldrig träffat på ett område där det finns så många olika guldobjekt samlade på en relativt liten yta.

Vindelgranseleområdet och hela den så kallade Guldlinjen i trakterna kring Lycksele och Sorsele är upptrampade marker. Boliden har varit verksamt här under lång tid, liksom statliga SGAB och SGU och flera andra.

Vad talar då för att Botnia Exploration ska vaska fram guldfyndigheter som föregångarna missat eller inte förmått göra till brytvärda objekt?

- Man ska komma ihåg att alla som arbetat i området har gjort insatser som dokumenterats. Allt det materialet har vi fått ta över, så vi har ett annat utgångsläge än våra föregångare. Vi har också gjort ytterligare arbeten där min efterträdare som chefsgeolog, Frank van der Stijl, lyckats knyta ihop flera sedan tidigare kända mineraliseringar och visa att de hänger ihop geologiskt. Det visste man inte förut, säger Göran Petersson och tillägger:

- Botnia Exploration har arbetat med lite gammal teknik, som blockletning. Men metoden är oerhört effektiv. Mycket av Skellefteåfältet hittades den vägen, liksom Svartliden (Dragon Mining) och Fäbodliden (Lappland Goldminers). Med de här metoderna har vi arbetat fram åtminstone två nya objekt i Vindelgransele, Åström och Forsheden. Så visst finns fortfarande möjligheter.

Nytillskott med egna erfarenheter av Vindelgransele

Göran Peterssons tro på Vindelgranseleområdets potential delas av Luleå-professorn i malmgeologi, Pär Weihed, som nu föreslås ta plats i styrelsen.

Vid sidan av en lång akademisk karriär och förtroendeuppdrag i bland annat Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har Pär Weihed en bakgrund från SGU och Boliden, med erfarenheter av flera av de områden som Botnia Exploration har tillstånd i, bland annat Vindelgransele.

- Området har rätt geologiska förutsättningar för att man ska kunna hitta något som är ekonomiskt brytvärt. Det är geologin som styr, resten är bara hårt arbete, säger han.

Även om Pär Weihed inte formellt tagit plats i styrelsen än ger han med viss reservation sina synpunkter på bolagets prioriteringar i närtid.

- Jag tror det är viktigt att borra upp en bevisad resurs i Vargbäcken så att man kan ta det projektet ett steg vidare. Sen är ju allt beroende av metallpriserna, men det finns väl inget som tyder på att guldpriset ska backa, snarare tvärtom.

”Goda möjligheter att skaka fram nya gruvor”

Pär Weihed uppmärksammade det växande intresset för svenska guldfyndigheter redan i slutet på 1990-talet, innan guldpriset tog fart på allvar.

Några år senare startade Dragon Mining Svartlidengruvan strax nordväst om Vindelgransele. Under den senaste tioårsperioden har guldpriset femdubblats.

Göran Petersson, som var med och prospekterade fram Svartlidengruvan, är förhoppningsfull att den får efterföljare.

- Jag tror att det finns goda möjligheter att skaka fram nya gruvor inom landet och det finns områden som är underprospekterade, framför allt söderöver. Där kan det finnas helt andra typer av guldmineraliseringar som vi inte har jobbat med traditionellt i Sverige.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!